Algemeen

Domum Zorg is gespecialiseerd in het coachen en trainen van jong volwassenen (18 tot 28 jaar) met psychotische kwetsbaarheid, PTSS, trauma en angst stoornissen. Daarnaast ondersteunen wij jong volwassenen met ADHD en aan autisme verwante stoornissen (ASS).

Wij bieden beschermd wonen en Thuis+. Onze bewoners ontvangen 24 uur per dag zowel gevraagd als ongevraagd hulp en zorg en er zijn dagelijks contactmomenten.

Thuis+

Thuis + is bedoeld voor mensen die graag in hun eigen woonomgeving blijven en ondersteuning nodig hebben om, zo zelfstandig mogelijk, te leren participeren in de maatschappij en/of om te leren gaan met hun problematiek. Dit doen wij door de deelnemers op een gelijkwaardige manier te benaderen, samen te werken met de deelnemer en samen aan de doelen te werken die de deelnemer zoveel als mogelijk zelf bepaald. De zorg is flexibel en zo betrouwbaar als mogelijk. Als er een behandelaar betrokken is zorgen we voor afstemming om zorg te dragen voor gezamenlijke doelen.

Onderdeel van de zorgketen

Wij werken in onze begeleiding nauw samen met huisartsen, sociale wijkteams, sportverenigingen, bewindvoerders, hoofdbehandelaars GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van het VIP en FACT en daarnaast met een vaste psychologenpraktijk.

De samenwerking met deze ketenpartners zorgt voor een multidisciplinair team dat zo een optimale begeleiding kan garanderen.