Familie en omgeving

Elke deelnemer van thuis+ van Domum Zorg maakt deel uit van een systeem van sociale relaties. Onze begeleiding is gericht op herstel van zelfredzaamheid, gaat uit van eigen kracht en herstel van relaties.

Als u dit leest bent u waarschijnlijk een familielid, vriend of kennis. U kunt bij Domum Zorg terecht voor advies maar ook voor een verzoek om hulp voor iemand waar u zich zorgen over maakt.

Als u dat wenst zoeken we gedurende de periode dat uw familielid, vriend of kennis bij ons in begeleiding is contact met u om te bespreken welke functie u kunt vervullen tijdens en na beëindiging van onze hulpverlening.

Neem gerust contact op als u nadere informatie wil. Bel 058-7920022 of mail naar info@domumzorg.nl of gebruik het contactformulier op deze website.