Algemeen

Domum Zorg is gespecialiseerd in het coachen en trainen van jong volwassenen (18 tot 28 jaar) met psychotische kwetsbaarheid, PTSS, trauma’s en angststoornissen. Daarnaast ondersteunen wij jong volwassenen met ADHD en autisme verwante stoornissen (ASS).

Wij bieden beschermd wonen en thuis plus. Onze bewoners ontvangen 24 uur per dag zowel gevraagd als ongevraagd hulp en zorg. Ook er zijn dagelijks contactmomenten.

Thuis plus

Bij Domum Plus woon je in een eigen woning die jij zelf huurt van de woningbouw of van een particuliere huurder en ontvang je 24 uur per dag gevraagd en ongevraagd ondersteuning.
Domum Plus kan een vervolg traject zijn van Beschermd Wonen, maar ook als iemand onvoldoende ondersteuning ontvangt bij ambulante hulp. Het grote voordeel van Domum Plus is dat je eigen huis huurt en zult houden. Tevens hoef je niet mee te draaien in het groepsproces. Besef je wel dat je bij Domum Plus niet terug kan vallen op het groepsproces, wat in bepaalde situaties wel fijn kan zijn. Maar jouw begeleider is er te allen tijde voor je. De begeleiding is verder gelijk aan die van Beschermd Wonen.

Domum Plus geeft je de kans om in je eigen huis beschermd te wonen!