Het Domum Zorg team

Bekijk het profiel van onze medewerkers. Stuk voor stuk deskundige professionals die er volledig op gericht zijn om onze bewoners de best mogelijk zorg te bieden.

Marie-Lou Punte

Marie-Lou Punte

Samen trots

Als Manager GZ/GGZ bij het CIZ was ik betrokken bij de toekenning van langdurige AWBZ zorg in Noord Nederland. Door alle veranderingen in de zorg valt een deel van de toekenning nu onder de verantwoordelijkheden van de gemeente. Een goede ontwikkeling als je het mij vraagt. Ik ben van mening dat het indiceren onafhankelijk moet blijven en dat toezicht van dichtbij een meerwaarde zal opleveren voor de kwaliteit van de zorg. Als alle partijen betrokken bij een cliënt samenwerken, zal de zorg verbeteren en kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat de cliënt de zorg krijgt die nodig is.

Bij mensen met een psychiatrische aandoening kan de behoefte snel veranderen waardoor het moeilijk is om langdurige trajecten aan te gaan. Soms maakt iemand een enorme ontwikkeling door, is er een terugval of is de behoefte van de persoon op dat moment net even anders. In de zorg moet je aan veel eisen voldoen en door die hoeveelheid kan het moeilijk zijn om flexibel te zijn. Wij pakken dit anders aan. Bij Domum Zorg staat de bewoner centraal en de processen eromheen zijn ondergeschikt. Wij zijn een flexibele organisatie die zorg kan leveren die de bewoner op dat moment nodig heeft. Wij zijn in staat om ons direct aan te passen als de behoefte verandert. Wij staan naast de bewoner en zullen er alles aan doen om hem of haar zo snel mogelijk door te laten stromen naar zelfstandig wonen.

Daarnaast willen wij een fijne werkgever zijn waar medewerkers zich gewaardeerd voelen, er aandacht is voor scholing, iedereen zich veilig voelt en blij is als we weer aan het werk mogen. Samen trots.

Henk Martin van Dijk

Henk Martin van Dijk

Oprecht betrokken

Met eigen ogen heb ik gezien dat er met regelmaat onrust ontstaat op vele gebieden rondom de zorg bij jeugdige cliënten met psychiatrisch of psychosociale problematiek. Zorgen voor een veilige plek, normaliserende zorg, eerlijkheid en gelijkheid, geen strijd. Het lijken zulke normale zaken maar helaas is de waarheid vaak anders. Het ervoor zorgen dat jongeren weer trots kunnen zijn op wat ze doen of wie ze zijn. Maar ook zorgen dat er vroegtijdig interventies worden ingezet als een jongere dreigt te decompenseren kan heel veel bloed, zweet en nieuwe trauma’s voorkomen. Dat is wat ik graag wil bereiken! Bij Domum Zorg besteden we hier veel aandacht aan, we zorgen voor rust bij de cliënt op alle dimensies van gezondheid. Het doel is door de jongeren op een betrokken, adequate manier te ondersteunen en te trainen hen zelfstandig te laten terugkeren in de maatschappij. De nadruk leggen op de kracht en niet teveel kijken naar de klacht, dat is wat wij benadrukken. Het potentieel benadrukken, niet wat niet lukt. De DSM-V meer loslaten en kijken naar wat iemand nodig heeft in plaats van wat iemand heeft! Onze hulp is breed, van het herstel van het dag en nachtritme, het ondersteunen bij de praktische alledaagse taken, het begeleiden naar de juiste therapie, zoeken naar passend onderwijs, het vinden van een betaalde baan tot het ondersteunen bij het hervinden van de eigen waardigheid. Normaliseren is een belangrijk woord bij Domum Zorg, maar ook eigenwaarde, zelfrespect, zelfmanagement, toekomstperspectief hebben, genieten, trots zijn op wie je bent/wat je doet, humor, sociale vaardigheden, nieuwe relaties, betekenisvol zijn en zinvol werk doen zijn nog een aantal kreten die ik ontzettend belangrijk vind. Door 24/7 aan bovenstaande kreten te werken hebben we echt succes in wat we doen. Dat maakt dit werk ook zo fantastisch!
Daarnaast zijn we allemaal hetzelfde : we willen stigmatisering voorkomen en zorgen dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij. Wij zijn van mening dat vooral het opbouwen van sociale contacten en zinvolle dagbesteding een belangrijke factor is voor onze doelgroep. Het zou niet zo mogen zijn dat mensen door hun (psychiatrische) beperking aan de zijlijn van de maatschappij moeten blijven staan. Domum Zorg wil graag een onderdeel zijn van de oplossing.
Mijn missie is dus om de jongeren te helpen op een zo normaal mogelijke manier, hun positieve kanten en vooral hun talenten te laten ontplooien. De nadruk ligt duidelijk op de mogelijkheden die er zijn in de nabije toekomst en zorg is altijd gericht op het creëren van een stabiele basis voor de lange termijn. Als de jongeren met plezier en trots kunnen terugkijken op de tijd die ze hebben gehad bij Domum Zorg dan ben ik heel tevreden.

Aldert

Aldert

Humor

Mijn functie is persoonlijk begeleider. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor het zorgtraject van een aantal bewoners.
Ik loop al een tijdje mee in de zorg en heb hierdoor al aardig wat ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen.
Het werken met jongvolwassenen vind ik erg leuk. Ze zijn nog jong en hebben nog veel doelen in hun leven waaraan ze willen werken.
Ik vind het fijn dat ik hun hierin kan ondersteunen en wat kan bijdragen in hun ontwikkeling. Mijn belangrijkste kernwaarde is dat ik werk vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. We moeten het samen doen en vaak weet de bewoner zelf wel wat goed voor hem of haar is. Ik vind het belangrijk dat mensen structuur en regelmaat hebben in hun leven en dat ze mogen zijn die ze willen zijn. Ik hoop een veilige woonplek te kunnen bieden voor een ieder. Verder hoop ik een houvast te zijn voor de jongeren en ben ik er in goede en slechte tijden voor hun. Ik vind humor erg belangrijk en ben open en direct. What you see is what you get. Ik ben erg op mijn plek bij Domum en ben er van overtuigd dat dit een goede plek is voor jongvolwassenen met psychische en psychosociale problemen. De sfeer binnen Domum is huiselijk, gezellig en ontspannen. We ondernemen leuke activiteiten met de bewoners en de bewoners vinden het prettig om bij ons te wonen. Al met al is het een geweldige plek om te werken en te wonen.

Arieke

Arieke

Groot hart

Sinds september 2017 loop ik stage bij Domum Zorg, in 2015 ben ik begonnen met de opleiding MWD. Hiervoor heb ik zes jaar in een andere branche gewerkt. Deze werkgever ging helaas failliet. Deze situatie gaf mij nieuwe kansen en ik heb gekozen voor een opleiding waar mijn hart altijd heeft gelegen.
Veranderingen zijn niet altijd leuk, het is maar net hoe je er zelf mee omgaat. Dit is ook wat ik bewoners mee wil geven. Bij Domum Zorg staat de begeleiding niet boven maar naast de bewoner staat. Samen wordt er gekeken naar wat jij nodig hebt. Door mijn open en onbevooroordeelde houding wil ik het gevoel geven dat je bij mij altijd terecht kan als jij behoefte hebt aan een luisterend oor.
Het eerste wat mij opviel bij Domum Zorg was de gemoedelijke en huiselijke sfeer. Iedereen is welkom en wordt met respect behandeld.

Grietje

Grietje

Oprecht geïnteresseerd

Een kleine twee jaar geleden ben ik Domum Zorg binnen gewandeld als studente. Ik zag een organisatie in bloei met veel ambitie en een perspectief op zorg dat mij erg aanspreekt. Inmiddels ben ik onderdeel geworden van dit ontzettend leuke, diverse team met verschillende krachten en kwaliteiten, welke nog altijd samen streven naar dit perspectief: een gevoel van thuis creëren. We dragen allemaal op onze eigen manier ons steentje hieraan bij, zowel bewoners als begeleiding.
Ik vind het binnen mijn werk belangrijk om de tijd voor iemand te nemen. Welke vorm dit heeft, maakt me niet eens zoveel uit; of we nu hele gesprekken hebben of gewoon op de bank zitten en wat onnozel kletsen. Zelfs tijdens die ‘onnozele’ gesprekken kun je tot inzichten komen. Elk contact heeft op een bepaalde manier waarde. Al is het alleen al voor het gezelschap.
Domum is naast een plek van respect en warmte ook een stabiele basis om te ontdekken wat jij nodig hebt en welke dingen je wilt ontwikkelen om zelfstandig(er) te worden. Graag ondersteun ik je in dit proces en help ik je samen met de rest van Domum deze tools te ontwikkelen om het pad van zelfstandigheid te kunnen bewandelen.

Kim

Kim

Natuurtalent

Kort na mijn afstuderen ben ik bij Domum Zorg komen werken. Mijn jonge leeftijd is een van mijn krachten, ik kan mij inleven in de levensfases van de bewoners en straal laagdrempeligheid uit. Ik ben eerlijk en direct, zo weet je precies wat je van mij kan verwachten. Bij mij is er altijd ruimte voor een lach en een traan. In mijn begeleiding vind ik het belangrijk een vertrouwde en veilig thuissfeer te creëren, Domum moet niet voelen als een instelling, maar als een thuis. Dit creëer ik vooral door mezelf te zijn, want iedereen mag bij Domum Zorg zichzelf zijn!

Iedereen bewandeld zijn eigen pad, voor onze bewoners kan dit pad soms oneindig voelen. Ik help ze graag het pad te bewandelen en geef af en toe een duwtje in de goede richting.

Domum zorg is een jonge organisatie, waar veel mogelijk is. Door de gezellige en huiselijke sfeer zal je, je snel thuis voelen bij ons. Domum zorg is niet alleen een fijne organisatie om te wonen, maar ook om te werken. Ik ben trots om deel uit te mogen maken van deze mooie organisatie.

Hadassa

Hadassa

TVA

Na 14 jaar werken op groepen met LVB jongeren ben ik met onder andere die kennis naar Domum Zorg gekomen.
Sinds half 2017 werk ik met veel plezier aan heel veel processen binnen Domum. Zo ben ik bezig met het kwaliteitsmanagement, de veiligheid (in al zijn aspecten), Thuis Plus, roosters, dossiers en aan een open en transparante communicatie, dit zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit voor de teams maar daarmee uiteindelijk ook voor de bewoners en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Een kleine organisatie waar je echt samen werkt in alle lagen.

Liesbeth

Liesbeth

Positieve coaching

Per 1 juni werk ik bij Domum Zorg. In mijn achtergrond is een rode draad van zorg te vinden.
De laatste jaren werk ik als zelfstandig ambulant begeleider. Bij Domum Zorg ga ik in een team werken en voel ik mij thuis met mijn kernwaarden: Authenticiteit, Vertrouwen, Gelijkwaardigheid en Zelfredzaamheid.

De bewoners worden benaderd als persoon, niet als hun diagnose/vraagstuk. Naast de persoon staan, niet er boven. Samen op ontdekkingsreis naar een zelfstandige toekomst. Ik ben een optimistisch persoon, zie altijd mogelijkheden maar sluit mijn ogen niet voor de onmogelijkheden. Een ontspannen sfeer met humor vind ik belangrijk.

Hoe mooi is het van iemand na een bepaalde periode afscheid te kunnen nemen en zeggen “Succes, je kan het! Je hebt het zelf voor elkaar gekregen o.a. door het vertrouwen in het team van Domum Zorg maar vooral door te vertrouwen in en op jezelf. Het ga je goed!”

Domum Zorg een professionele organisatie die zich kenmerkt door haar menselijkheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Ik ben trots deel hier van uit te mogen maken.

Martine

Martine

Energiek

Ik ben een mensenmens. Het is dus niet zo gek dat ik in de zorgsector ben beland. Dichterbij kun je niet komen. Het ontstaan van een band en vertrouwen vind ik enorm waardevol. Na ruim 7 jaar gewerkt te hebben in de ouderenzorg ben ik sinds oktober 2018 werkzaam bij Domum Zorg, Thuisplus. Een kleine organisatie waar ik alle tijd en ruimte voel om aan een ieder te bieden wat nodig is om zelfstandigheid te bevorderen. Daarnaast ben ik weer terug in de schoolbanken om de nodige kennis op te doen. Ik wil mezelf uitdagen, plezier maken, leren en verantwoordelijkheid nemen. Hiermee hoop ik een ander te kunnen inspireren.

Corina

Corina

Geduldig

Per maart 2019 werk ik officieel bij Domum Zorg. Ik heb inmiddels bijna 24 jaar ervaring in de zorg eerst als groepsbegeleider en later op het cliëntservicebureau van een grote organisatie voor LVB jongeren. De laatste 2 jaar ben ik werkzaam geweest bij de zorg coöperatie noord en vanuit die organisatie al een aantal maanden gedetacheerd bij Domum Zorg. Zo heb ik kunnen zien dat dit een mooie organisatie is waar mensen met veel plezier samen wonen en werken. Ik ben iemand die graag op de achtergrond dingen organiseert en regelt voor collega’s en bewoners op het gebied van administratie, financiën en andere vragen die voorbij komen. Verder deel ik graag mijn kennis om zo de ander weer verder op weg te helpen. Domum Zorg is volgens mij een veilige plek waar iedereen, bewoners en personeel, mag zijn wie hij of zij is.

Ilse

Ilse

Gezonde nieuwsgierigheid

Ik werk nu ongeveer 3 jaar in de zorg en sinds maart 2019 bij Domum Zorg Thuisplus. Daarvoor heb ik voornamelijk administratief werk gedaan. Tijdens mijn studie psychologie heb ik de nodige theoretische achtergrond opgebouwd en door middel van vrijwilligerswerk heb ik ervaring opgedaan in coaching en begeleiding.
Nieuwsgierigheid is mijn belangrijkste drijfveer. Ik ga bijvoorbeeld graag op de reis. Gezonde nieuwgierigheid naar buiten en naar binnen staat in mijn werk als persoonlijk begeleider centraal. Naar ‘buiten’ gaat over de wereld en de mensen om je heen. Naar ‘binnen’ gaat over de prachtige wereld in jou die er vaak nog onontdekt en onontgonnen bij ligt. Een wereld van gevoelens en gedachten. Ik ga graag samen met jou op ontdekkingsreis naar wat jou drijfveren zijn en de dingen waar jij blij van wordt. Met een open blik, zonder oordeel en met een vleugje humor op zoek naar mogelijkheden.

Domum is een warme organisatie met oog voor elkaar. Zodra je bij Domum binnen loopt voel je je meteen thuis. Ik zie je graag bij Domum Zorg Thuisplus!

Frederik

Frederik

Behulpzaam

Na jarenlange werkzaamheden in de Sociale Zekerheid, ben ik blij dat ik de overstap heb kunnen maken naar de Zorg. De afgelopen tien jaar heb ik in de avonduren de nodige ervaring opgedaan in coach- en groepsgesprekken. Dit komt nu van pas om met ingang van 1 april 2019 aan de slag te gaan als Persoonlijk begeleider bij Domum Zorg.

Wat meteen opvalt binnen Domum Zorg is de kleine open organisatie. De lijnen zijn kort waardoor er snel geschakeld kan worden. Zo staat iedere bewoner centraal. Er is oog en ruimte voor iedere bewoner. In de gezamenlijke woonkamer staat huiselijkheid en gezelligheid hoog in het vaandel.

Als persoonlijk begeleider streef ik naar 100% behulpzaamheid. Gezamenlijk denken in mogelijkheden en op zoek naar oplossingen. Zonder mij op te dringen ben ik mij bewust van mijn eigen invloed in de gesprekken. Hierbij geniet ik van de nabijheid. Binnenkort start ik weer met een functiegerichte opleiding om mij verder te ontwikkelen.
Naast een mensenmens ben ik gek van sporten en sport volgen. Ook geniet ik van uitstapjes met mijn gezin. Tot slot.. ik hoop je snel te ontmoeten!

Corinne

Corinne

Optimist

In mijn begeleiding vind ik het belangrijk dat je jezelf kan zijn en je veilig voelt. Ik geef mensen graag het gevoel van thuiskomen. Iets wat ik bij Domum zorg ook meteen voelde. Iedereen mag er zijn en hierin vind ik wederzijds respect erg belangrijk. Elkaar leren kennen en een vertrouwensband opbouwen, vind ik daarbij noodzakelijk en leg daar dan ook graag de focus op.

Daarnaast ontdek ik graag samen wat je krachten en dromen zijn en hoe je deze kan verwezenlijken. Ik zie het leven als een lange wandelroute , waarin je regelmatig hobbels en obstakels tegen zal komen, waardoor je soms van je pad afwijkt. Graag kijk ik samen met jou hoe je weer op je pad terecht kan komen en sterk genoeg wordt om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.

Helga

Helga

Echt aanwezig

Mijn passie is mensen in beweging krijgen. Als ze dan vervolgens zelf kleine en soms ook grote stappen zetten, word ik daar helemaal blij van.
Als je iets echt graag wilt, moet je ervoor gaan, ik vind het een uitdaging om mensen hierbij te ondersteunen. Naast de jongeren staan, samen krijgen we het voor elkaar!
Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en ik ben een doorpakker. Het is fijn om in een kleine organisatie te werken, met korte lijnen. Dan krijg je daar ook de ruimte voor.
Na jarenlange ervaring bij de GGZ, heb ik bij Domum mijn plekje gevonden, je mag hier betrokken en enthousiast zijn. Hier werken voelt als een warm bad. Ik hoop dat het voor de jongeren, die hier komen wonen, ook zo voelt!

Marcel

Marcel

Empathische sportman

Als (maatschappelijk) sportcoach neem ik veel ervaring mee uit de sportwereld. Zowel in de topsport als in de breedtesport werk ik meer dan 30 jaar als begeleider/coach van jongeren en senioren die als teamspeler, maar zeker ook als individu, doelen formuleren en nastreven.
Succesbeleving is daarbij een van de belangrijkste factoren om deze doelen te kunnen maar ook willen halen.
Als woonbegeleider bij Domumzorg kan ik je hierbij ondersteunen door de gemaakte afspraken en je persoonlijke doelen te bereiken. Sport kan hiervoor als middel dienen en die ruimte is er binnen Domum ook zeker. We kijken dan naar de succesfactoren en proberen hier kracht en energie uit te halen om uiteindelijk daar te komen waar jij jezelf ziet staan.
Door mijn enthousiasme, de positieve begeleiding en de persoonlijke doelen die we samen willen halen ben je na verloop van tijd weer in staat om een volgende stap te zetten richting zelfstandig wonen.

Baukje

Baukje

Stille kracht

Test

Robert

Robert

Luisterend oor

Nadat ik een jaar stage heb mogen lopen bij Domum Zorg ben ik nu werkzaam als persoonlijk begeleider. Toen ik bij Domum kwam binnen wandelen zag ik een organisatie met een uitgesproken visie en werkwijze, een plek waar onder andere sfeer en veiligheid meteen merkbaar zijn. Een prettige sfeer om in te werken en te wonen.
Ik ben iemand die geduldig is, die de tijd voor je neemt en zal altijd eerlijk tegen je zijn. In het dagelijkse contact vind ik deze kernwaarden erg belangrijk, ik werk samen met jou en probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw hulpvraag. Dit betekent dat wij samen gesprekken voeren over de gang van zaken, maar ook dat wij samen een bakje koffie doen in de stad, of samen jouw huisje schoonmaken. Ik vindt het belangrijk om die ‘serieuze’ gesprekken af te wissel met andere, leuke activiteiten. Op deze manier hoop ik ook dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt! Doormiddel van een open houding hoop ik dat jij je veilig voelt bij mij, dat ik een luisterend oor kan zijn.

Mark

Mark

Kameleon
Shanna

Shanna

Kom maar op!
Jeanine

Jeanine

Recht door zee
Tyrone

Tyrone

Verrassend leuk
Sanne

Sanne

Betrouwbaar
Iris

Iris

Happy sportief
Ruben

Ruben

Brede schouder
Bart

Bart

Rust
Ilse

Ilse

Myrthe

Myrthe

Marich

Marich

Kimberly

Kimberly