Over Domum Zorg

Domum Zorg is gespecialiseerd in het coachen en trainen van jong volwassenen (18 tot 28 jaar) met psychotische kwetsbaarheid, PTSS, trauma en angst stoornissen. Daarnaast ondersteunen wij jong volwassenen met ADHD en aan autisme verwante stoornissen (ASS).
Wij bieden beschermd wonen en thuis plus. Onze bewoners ontvangen 24 uur per dag zowel gevraagd als ongevraagd hulp en zorg en er zijn dagelijks contactmomenten.

De zorg van Domum Zorg kenmerkt zich onder andere door een niet stigmatiserende aanpak. Onze kernwaarden zijn: samen, veilig, flexibel, doelgericht, betrouwbaar. Deze kernwaarden bepalen continu hoe we handelen, maar ook wat wij van onze bewoners verwachten.

Onze zorg is gericht op normaliseren, meedoen en terugkeer in de maatschappij. Wij organiseren leuke uitjes, activiteiten en bieden geborgenheid voor onze bewoners. We laten zien wat het leven te bieden heeft! Wij voelen ons geen instelling en stellen ons dus ook niet op dergelijke wijze op. Wij staan naast de bewoners en werken samen.

Onze kernwaarden

Onze waarden geven aan wat jij als bewoner van ons mag verwachten. Het zijn die zaken waar wij in willen uitmunten. In onze zorgverlening hanteren wij de volgende kernwaarden:

• Samen
• Veilig
• Flexibel
• Doelgericht
• Betrouwbaar

Samen op weg naar zelfstandigheid!

Kwaliteit

Onze kwaliteit waarborgen wij door onze eigen nuchterheid en ISO. Domum Zorg is ISO 9001:2015 gecertificeerd.