Maatschappelijke participatie

Deelname aan het maatschappelijk leven is naar onze mening slechts bereikbaar wanneer de beschermd wonen functie uitgaat van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de betrokken jong volwassene.

De kwaliteit van een voorziening voor beschermd wonen is in belangrijke mate afhankelijk van de mogelijkheid tot het bereiken van voordelen doordat de aanwezige begeleiders hun werkzaamheden kunnen wijden aan een voldoende aantal bewoners. Dat maakt het mogelijk om alle dagen van de week, van de ochtend tot later in de avond begeleiders aanwezig te hebben en om een nachtelijke oproepdienst in stand te houden.

Bij een omvang van maximaal 15 bewoners worden in onze ogen deze voordelen bereikt. Als de omvang groter zou worden, dan krijgt deze te veel het karakter van een instelling en dat doet weer afbreuk aan onze doelstellingen van maatschappelijke participatie. Bovendien werkt dat hospitaliserend en stigmatiserend en dat willen we juist voorkomen.