Een psychose

Elk jaar krijgt één op de tienduizend Nederlanders tussen de 15 en 25 jaar een psychose. Dat is een toestand waarbij iemands contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is. Zo kun je bijvoorbeeld hallucinaties krijgen, verward raken of waanideeën ontwikkelen. Gelukkig is er bij een derde van de mensen met een eerste psychose sprake van een vrijwel volledig herstel indien er voldoende hulp/begeleiding aanwezig is. Maar zelfs als je volledig herstelt en nooit meer medicijnen hoeft in te nemen, is zoiets toch een zeer ingrijpende periode in je leven – zowel voor jezelf als voor de mensen in je omgeving.

De meeste mensen wonen natuurlijk graag zelfstandig in een eigen omgeving. Voor sommigen is dit tijdelijk als gevolg van een psychose of psychische beperking niet mogelijk om dit alleen te doen.

Ook voor jou is het misschien moeilijk om zelfstandig te wonen en wil je graag ondersteuning daarbij. Domum Zorg beschikt over beschermde woonvormen en andere soorten van woonbegeleiding, waar we graag met jou toewerken naar een zo zelfstandig mogelijke manier van wonen.

Hoe eerder een psychose wordt behandeld, des te beter de kans op herstel is. Naast de psychiatrische behandeling en begeleiding en medicatie is de ondersteuning bij wonen, opleiding, werk, maar ook het onderhouden en krijgen van nieuwe sociale contacten van belang. Wat in onze optiek ontzettend belangrijk is, is het tegengaan en het op tijd signaleren van psychotische symptomen. Hierin ondersteunen wij je zoveel en zo goed als mogelijk.

Als de psychose eenmaal weg is, is het zaak terugval te voorkomen en om te leren omgaan met de negatieve symptomen die dan opspelen. Dit leren omgaan met gaat het allerbest als je tevreden bent met het leven dat je leidt. Samen met jou maken we een terugvalpreventieplan of een signaleringsplan. Een ander belangrijk doel bij Domum Zorg is het terugbrengen van structuur in je dagelijks leven. Dit betekent dat de mensen van Domum Zorg je ondersteunen op het gebied van scholing, werk, dagbesteding, lichamelijke verzorging maar ook bijvoorbeeld met de financiën en het op orde houden van je woning.

Na een psychose ben je vaak tijdelijk begrensd in je sociaal en individueel functioneren en heb je daardoor bescherming en ondersteuning nodig bij alles wat samengaat met het zelfstandig wonen. Bij Domum Zorg wonen de jongeren in een appartementen complex tussen andere huurders die via een makelaar hun woning huren. Indien er bezoek komt is het niet duidelijk dat er sprake is van een beschermde woonvorm, we zijn geen instelling. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel jongeren om “erbij te horen en niet op te vallen”. Zo zorgen wij heel bewust voor een niet-stigmatiserende woonvorm en voor zo weinig mogelijk hospitalisatie.

Een andere voorwaarde om te kunnen wonen bij Domumzorg is het drugsvrij zijn. Wij hebben een zero-tolerance beleid aangaande drugs, omdat wij vinden dat dit absoluut je herstel in de weg staat.

Wij werken in onze begeleiding nauw samen met huisartsen, sociale wijkteams, bewindvoerders, hoofdbehandelaars en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van het VIP en FACT en daarnaast met onze vaste psychologenpraktijk. De samenwerking met deze ketenpartners zorgt voor een multidisciplinair team dat zo een optimale begeleiding kan garanderen.