Algemeen

Domum Zorg is gespecialiseerd in het coachen en trainen van jong volwassenen (18 tot 28 jaar) met psychotische kwetsbaarheid, PTSS, trauma en angst stoornissen. Daarnaast ondersteunen wij jong volwassenen met ADHD en aan autisme verwante stoornissen (ASS).
Wij bieden beschermd wonen en thuis plus. Onze bewoners ontvangen 24 uur per dag zowel gevraagd als ongevraagd hulp en zorg en er zijn dagelijks contactmomenten.

Beschermd wonen

Bij Domum Zorg wonen de jong volwassenen in een appartementencomplex tussen andere huurders die via de woningstichting hun woning huren.

Komt er bezoek dan is het niet duidelijk dat er sprake is van een beschermde woonvorm. We zijn van buiten geen instelling. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel jong volwassenen om ‘erbij te horen en niet op te vallen’. Zo zorgen wij heel bewust voor een niet stigmatiserende woonvorm en voor zo min mogelijk hospitalisatie.

Onze focus:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren.
  • Stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld.
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast.
  • Het afwenden van gevaar voor de bewoner of anderen.

Onderdeel van de zorgketen

Wij werken in onze begeleiding nauw samen met huisartsen, sociale wijkteams, sportverenigingen, bewindvoerders, hoofdbehandelaars GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van het VIP en FACT en daarnaast met een vaste psychologenpraktijk.

De samenwerking met deze ketenpartners zorgt voor een multidisciplinair team dat zo een optimale begeleiding kan garanderen.

Jong volwassenen die bij Domumzorg beschermd wonen, krijgen de kans om in een rustige en passende omgeving te worden getraind om autonomie en zelfstandigheid op te bouwen, klachten en beperkingen te minimaliseren en een betekenisvol leven op te bouwen.

Ervaringen van onze bewoners

Het wonen bij Domum maakt voor mij een groot verschil. Ik word hier met van alles geholpen. Bijvoorbeeld met school en met het zoeken naar werk. Maar ook met alledaagse dingen, zoals of ik mijn tandarts afspraak niet vergeet. Dat helpt me.

Het is leuk om hier te wonen. We eten bijvoorbeeld twee keer per week met elkaar, verdeeld in twee groepen. Dan doen we zelf de boodschappen en koken we daarna met elkaar. De begeleiders helpen wel een handje, maar we moeten het wel echt zelf doen. En de kok hoeft natuurlijk niet af te wassen. We eten dan vaak pasta’s, maar tegenwoordig proberen ook af en toe Indonesisch. Een van ons krijgt daar speciaal recepten van thuis voor mee. Heel leuk.

Het is hier relaxed, ik kan weer steeds vaker m’n positieve vrolijke zelf zijn.

L. uit WorkumCliënt Begeleid Wonen (22 jaar)

Ik vind het het gezellig om hier te wonen. Er zijn altijd mensen waar je op terug kunt vallen. De match is goed tussen de bewoners onderling maar ook tussen de bewoners en de begeleiding.

Er zijn hier ook goede PB’s (persoonlijk begeleiders), ze maken het je gewoon makkelijker. Ze sporen me aan om de dingen te doen waar ik hulp bij nodig heb.

Ik merk dat sinds ik bij Domum Zorg woon dat ik een stuk positiever ben geworden.

A. uit LeeuwardenCliënt Begeleid Wonen (19 jaar)

Ik word nu vooral veel geholpen bij het zoeken naar mijn eigen huis. Ik ben namelijk net ‘afgestudeerd’ en nu kan ik overstappen van ‘Beschermd Wonen’ naar ‘Begeleid Wonen’. Ik zie er heel erg naar uit om de volgende stap te maken.

Bij Domum Zorg gaat het anders dan op het vorige adres waar ik woonde. Er hier zijn hier heel duidelijke regels en je bent hier echt tussen de mensen. Ik zie ook hoe anderen er bovenop geholpen worden. Dat geeft een fijn gevoel voor mij omdat ik weet dat als ik ooit terug val dat ik niet alleen sta. Dat maakt de stap naar een eigen huis veel makkelijker.

D. uit WoerdenCliënt Begeleid Wonen (21 jaar)

De overgang om bij Domum Zorg te gaan wonen was heel makkelijk. Dat was voor mij nog maar kort geleden, zo’n vier weken nu. Ik hoefde zelf eigenlijk niets te regelen met de gemeente of mijn indicatie, dat regelden ze bij Domum Zorg voor me. Na de intake gesprekken hoefde ik eigenlijk alleen nog zelf mijn spullen te pakken en te verhuizen.

Toen ik wist dat ik beschermd wonen zou gaan wonen wilde ik eigenlijk meteen al naar Domum Zorg toe. Er was eerst nog geen plekje voor me maar toen er eentje vrij kwam kon het toch. Ik ben heel bij dat ik hier nu woon.

Wat ik vooral fijn vind is dat er een groep is waar je je bij aan kunt sluiten als je daar zin in hebt. En ook dat als je daar even niet aan toe bent dat het niet hoeft of moet. Je kunt er zelf voor kiezen. Wat me opvalt is dat de begeleiding je niet het gevoel geeft boven je te staan. Ze staan eerder naast me.

L. uit HeerenveenCliënt Begeleid Wonen