Voor familie & omgeving

Elke bewoner van Domum Zorg maakt deel uit van een systeem van sociale relaties. Onze begeleiding is gericht op herstel van zelfredzaamheid, gaat uit van eigen kracht en herstel van relaties.

Als u dit leest bent u waarschijnlijk een familielid, vriend of kennis. U kunt bij Domum Zorg terecht voor advies maar ook voor een verzoek om hulp voor iemand waar u zich zorgen over maakt.

Als u dat wenst zoeken we gedurende de periode dat uw familielid, vriend of kennis bij ons woont contact met u om te bespreken welke functie u kunt vervullen tijdens en na beëindiging van onze hulpverlening.

Neem gerust contact op als u nadere informatie wil. Bel 058-7920022 of mail naar info@domumzorg.nl of gebruik het contactformulier op deze website.