Het Domum Zorg team

Bekijk het profiel van onze medewerkers. Stuk voor stuk kundige professionals die er volledig op gericht zijn om onze cliënten de best mogelijk zorg te bieden.

Groepsfoto van het Domum Zorg Team, genomen in nov. 2016
Marie-Lou Punte

Marie-Lou Punte

Als Manager GZ/GGZ bij het CIZ was ik betrokken bij de toekenning van langdurige AWBZ zorg in Noord Nederland. Door alle veranderingen in de zorg valt een deel van de toekenning nu onder de verantwoordelijkheden van de gemeente. Een goede ontwikkeling als je het mij vraagt. Ik ben van mening dat het indiceren onafhankelijk moet blijven en dat toezicht van dichtbij een meerwaarde zal opleveren voor de kwaliteit van de zorg. Als alle partijen betrokken bij een cliënt samenwerken, zal de zorg verbeteren en kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat de cliënt de zorg krijgt die nodig is.

Bij mensen met een psychiatrische aandoening kan de behoefte snel veranderen waardoor het moeilijk is om langdurige trajecten aan te gaan. Soms maakt iemand een enorme ontwikkeling door, is er een terugval of is de behoefte van de persoon op dat moment net even anders. In de zorg moet je aan veel eisen voldoen en door die hoeveelheid kan het moeilijk zijn om flexibel te zijn. Dit willen wij anders aanpakken.

Bij Domum Zorg staat de cliënt centraal en de processen eromheen zijn ondergeschikt. Ons doel is om een flexibele organisatie op te bouwen die zorg kan leveren die de cliënt op dat moment nodig heeft. Wij zijn in staat om ons direct aan te passen als de behoefte verandert. Wij willen samen met de cliënt op weg naar zelfstandigheid en zullen er alles aan doen om de cliënt zo snel mogelijk door te laten stromen naar zelfstandig wonen. Daarnaast willen wij een fijne werkgever zijn waar medewerkers zich gewaardeerd voelen, er aandacht is voor scholing, iedereen zich veilig voelt en blij is als we weer aan het werk mogen.

Henk Martin van Dijk

Henk Martin van Dijk

Met eigen ogen heb ik gezien dat er vaak onrust ontstaat in de zorg bij jeugdige cliënten met een psychiatrische beperking op het gebied van het zelfstandig wonen en werken. Hier willen wij met Domum Zorg aandacht aan besteden en de nodige rust gaan brengen bij de cliënt. Door de jongeren op een betrokken, adequate manier te ondersteunen en te trainen kunnen deze jongeren zelfstandig terugkeren in de maatschappij. De sterke kanten en mogelijkheden
die de jongeren hebben willen wij benadrukken. Dit is breed, van het helpen bij de praktische alledaagse taken, het vinden van een betaalde baan tot het ondersteunen bij het hervinden van de eigen waardigheid.

In veel Europese landen is in de wet vastgelegd dat mensen met een psychiatrische beperking recht hebben op een huis midden in de samenleving, juist niet samengeklonterd in een inrichting. Dit zien we nu ook in Nederland gebeuren. Wij willen door kleinschalige projecten meewerken aan deze deïnstitutionalisering. We moeten stigmatisering voorkomen en zorgen dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij. Wij zijn van mening dat vooral het opbouwen van de sociale contacten en zinvolle dagbesteding een belangrijke factor is voor onze doelgroep. Het zou niet zo mogen zijn dat in 2015 mensen door hun (psychiatrische) beperking aan de zijlijn van de maatschappij moeten blijven staan. Domum Zorg wil graag een onderdeel zijn van de oplossing.

Mijn missie is om de jongeren te helpen op een zo normaal mogelijke manier, hun positieve kanten en vooral hun talenten te ontplooien. De nadruk moet dus liggen op de mogelijkheden die er zijn in de nabije toekomst en zorg moet gericht zijn op het creëren van een stabiele basis voor de lange termijn. Ik wil de jongeren helpen om weer een positief zelfbeeld te krijgen. Als de jongeren met plezier en trots kunnen terugkijken op de tijd die ze gehad hebben bij Domum Zorg dan ben ik heel tevreden.

Frique van Schouwen

Frique van Schouwen

Bij Domum werken, vind ik leuk en boeiend. Want ik werk hier met mooie mensen met een niet-alledaagse levensweg en een niet-alledaagse kijk op het leven. En dat ervaar ik zelf als verrijkend.

Het leven is soms een hele klus en die klus kan alleen slagen als je het juiste gereedschap hebt. Samen met jou onderzoek ik graag welk gereedschap jij nodig hebt om een goede toekomst op te bouwen. Daarbij kan het gaan om opleidingen, maar vaak zijn sociale vaardigheden en het vergroten van je zelfvertrouwen nog belangrijker. Door samen dingen te doen en goed met elkaar te praten, komen we er achter wat jij precies nodig hebt.

Ik heb geen rechtlijnige loopbaan gehad: ik ben o.a. agoog, ombudsvrouw, jongerenwerker meubelmaker en activiteitenbegeleider geweest. Voordeel daarvan is dat ik me veelzijdig ontwikkeld heb. Dus kan ik je ook helpen met meer praktische zaken, zoals behangen, knopen aanzetten, kleding maken en klussen.

Ieder mens heeft behoefte aan gezelligheid en een goede sfeer om zich heen. Daarom is het belangrijk dat de bewoners samen ook activiteiten ondernemen en samen een feest maken als er iets te vieren is. Ik draag daar graag aan bij. Want het leven mag dan soms een klus zijn, het kent ook veel momenten die het waard zijn om gevierd te worden.

Linda Jorna

Linda Jorna

Mijn naam is Linda Jorna. Ik ben een enthousiast, sociaal mens die ruim 25 jaar aan het werk is binnen de zorg/hulpverlening en hier nog steeds van geniet. Ik heb ervaring in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, en kwetsbare mensen. Ik hou van contact met anderen, respectvol met elkaar omgaan en samen mooie momenten beleven.

Binnen mijn werk vindt ik het belangrijk om samen met de cliënt te onderzoeken wat er nodig is om het leven prettiger te maken. Door overzicht en duidelijkheid te bieden, doel en oplossingsgericht te werken, hoop ik dat de cliënt positieve en succes ervaringen opdoet. Hierdoor kan het zelfvertrouwen en eigenwaarde verhoogd worden. De ondersteuning is passend bij de hulpvraag. De cliënt maakt overwogen keuzes en krijgt ondersteuning waar nodig.

Domum zorg is een jonge enthousiaste onderneming. De jongeren die hier wonen krijgen de tijd en aandacht die ze verdienen en nodig hebben op hun weg naar zelfstandigheid.

Robin Kruisinga

Robin Kruisinga

Via mijn opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening op de NHL kwam ik in aanraking met Domum Zorg. Als stagiaire maakte ik hier mijn eerste meters en ervaarde ik een fijne werksfeer. Ik koos met opzet voor Domum Zorg aangezien het een jong, fris bedrijf is en ik dit als ideale kans zag voor mijn werkervaring en ontwikkeling in deze sector.

Ik heb binnen deze periode mijn passie voor dit werk en cliënten gevonden. Door prettig contact met collega’s en cliënten ga ik met veel plezier aan de slag. Ik ben eerlijk en betrouwbaar van aard en heb voor iedereen een luisterend oor. Ik haal veel voldoening uit het helpen en motiveren van anderen. Als een van de jongere van dit team kan ik mijn kracht hier uit halen door op een andere manier om te kunnen gaan en te communiceren met de cliënten.

Bij Domum Zorg is ieder mens gelijk aan elkaar waardoor er met een open instelling de juiste hulp verleend kan worden. Graag begeleid ik jou in jouw proces en zie ik het als voldoening om iemand weer op het rechte pad te krijgen. Met jou wil ik de gulle middenweg bewandelen en uitkomen op de bestemming waar jij je goed bij voelt.

Cilla Bartman

Cilla Bartman

Omdat ik zelf nog vrij jong ben, kan ik mij goed in onze doelgroep inleven en een vertrouwensband creëren met de bewoners.

Het leven is in je eentje een soms moeilijke weg, ik denk dat ieder mens op een gegeven moment wel ergens een steuntje in de rug bij kan gebruiken. ‘Onze’ maatschappij verwacht tegenwoordig veel van ons, dat we naar school gaan en kunnen werken. Dit is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend of makkelijk en kan behoorlijk stressvol zijn.

Domum staat ervoor dat je bent goed zoals je bent en mag zijn wie je bent. We proberen met z‘n allen een veilig, stabiel thuis te bieden voor alle jongeren, omdat ze die soms nooit hebben gehad. Samen bouwen we aan zelfvertrouwen en het gevoel ergens thuis te horen. Ik ben trots dat ik onderdeel mag zijn van een topteam met ieder z’n eigen talenten. Iedere dag bij Domum is een dag met bijzondere momenten.

Als je bij ons komt wonen help ik je graag met je thuis voelen, zelfvertrouwen opbouwen, inzicht in jezelf te krijgen en het werken aan je zelfstandigheid.

Barbara Wijbenga

Barbara Wijbenga

Sinds een aantal maanden werk ik bij Domum Zorg in de functie woonbegeleider/studiebegeleider. Hiernaast heb ik de taak om samen met onze jonge bewoners actief op zoek te gaan naar een waardevolle en passende dagbesteding. Hierbij valt te denken aan een passende studie, werk zowel betaald als op vrijwillige basis of externe dagbesteding.

Iedereen vaart wel bij een gestructureerde daginvulling, de contacten met medestudenten en collega’s zijn belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde, het gevoel erbij te horen.

Door de jaren heb heb ik binnen verschillende zorgorganisaties gewerkt. De ontwikkelingen en veranderingen in de zorg door de jaren heen zijn divers en soms ingrijpend. Een aspect is van alle tijden: het succes tijdens een zorgproces is altijd afhankelijk van de samenwerking van de bewoner/cliënt en de zorgverlener…….de betrokkenheid, de oprechte belangstelling, het interesse in de mens en zijn of haar verhaal, het empatisch vermogen maken dat op een goede productieve manier samen aan doelen gewerkt kan worden.

Blijven kijken naar de mens in een zorgsituatie, zijn of haar behoefte en wensen, maar vooral naar de mogelijkheden en dromen. Iedereen heeft de wens goed te functioneren, iedereen wil een uitdagende toekomst tegemoet treden, iedereen droomt ervan om het beste en mooiste uit het leven te halen….en daarbij wil ik graag helpen en ondersteuning bieden!

Binnen het team van Domum te mogen werken betekent voor mij dat ik mijn kennis, positieve levenshouding, levenservaring en opleiding in mag zetten om jonge bewoners in hun eigen persoonlijke kracht te zetten, ik loop een stukje mee op hun weg, geef bagage mee om vervolgens los te laten met het vertrouwen dat de basis voor een mooie toekomst is gelegd.

Het is fijn om bij Domum te werken met prachtige, unieke jonge mensen op weg naar zelfstandigheid, met gedreven passievolle collega’s, met ruimte en respect voor elkaar, maar vooral en bovenal met liefde, warmte en genegenheid voor de mens.

Domum Dromen Durven Doen

Ronald de Lange

Ronald de Lange

Een van de mooie aspecten aan Domum Zorg is dat de persoon voorop staat. Dit geldt niet alleen voor de bewoners maar ook voor de begeleiders.

Ik kom uit een ander vakgebied, mijn werkervaring en opleiding was niet gericht op welzijn en zorg maar ik kreeg wel de kans om mij hier te bewijzen naar aanleiding van mijn persoonlijkheid en dat heb ik gedaan. Ik werk hier nu met veel plezier en enthousiasme, volg een functiegerichte opleiding wat mij helpt in mijn deskundigheid. Ik wil hiermee ook de bewoners laten zien dat je nooit te oud bent om te leren, dat investeren in jezelf altijd goed is en je kansen moet creëren en pakken.

Binnen Domum Zorg worden ideeën op elk gebied gestimuleerd. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewoners en begeleiders. Dit is een van de krachten van Domum Zorg.
Wanneer je bij Domum wil wonen wordt er een bepaalde mate van zelfstandigheid geëist. Dat is ook nodig omdat wij niet werken met lijstjes wanneer je wat wilt of moet doen. Het is meer een natuurlijk proces waarbij er wel stimulans en feedback wordt gegeven.

De stabiele thuissituatie die wij hier graag voor jou willen zijn komt dus niet alleen vanuit de begeleiders maar je zult ook merken dat je veel aan de andere bewoners hebt, ook hier is er een positieve stimulans naar elkaar toe.