Onze diensten in het kort

Domum Zorg biedt Beschermd Wonen en ambulante zorg voor jongeren met psychische of psychosociale problemen. De cliënten van Domum Zorg ontvangen 24 uur per dag zowel gevraagd als ongevraagd zorg en hulp in een beschermde omgeving.

Momenteel wonen en leven alle cliënten op de Zorglocatie aan de Zuidergrachtswal in Leeuwarden. De opening van een tweede locatie wordt in het vierde kwartaal van 2016 verwacht.

Onze focus:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren.
  • Stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld.
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast.
  • Het afwenden van gevaar voor de bewoner of anderen.