Onze diensten in het kort

Domum Zorg biedt beschermd wonen en ambulante zorg voor jongeren met psychische of psychosociale problemen. Jongeren met PTSS en psychotische kwetsbaarheid hebben voorrang.

De cliënten van Domum Zorg ontvangen 24 uur per dag zowel gevraagd als ongevraagd zorg en hulp in een beschermde omgeving.

Momenteel wonen en leven alle jongeren op de zorglocatie aan de Zuidergrachtswal en Achter de Hoven in Leeuwarden.

Onze focus:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren.
  • Stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld.
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast.
  • Het afwenden van gevaar voor de bewoner of anderen.